Ta över vad

En stor del av det här arbetet (telepatisk kommunikation, kinesisk medicin, homeopati, fysioterapi) handlar om konfliktlösning. Konflikter, som ofta grundar sig i människans rädsla att förlora kontrollen. Under årens lopp har jag mött påfallande många människor, som uttrycker en rädsla inför att deras djur skall ta över. Som om det fanns ett inneboende maktbegär. En rivalitet*, som till varje pris måste stävjas**. Ta över vad, tänkte jag till en början. Baserat på samtal med hästar och andra arter ställde jag mig frågan; är det nödvändigt att utöva dominans i hantering av djur?

“Alla kungens hästar”, Emelie Cajsdotter, Förord.

* Rivalitet: Konkurrens.
** Stävjas: Tyglas, begränsas, kontrolleras.

240