EM-A från Greenfoot

Så här skriver Greenfoot om EM (effektiva mikroorganismer);

Vad innehåller EM?

EM innehåller mikroorganismer, mjölksyrebakterier, jäst¹ och fototropa bakterier. Många av dem har varit i mänsklighetens tjänst under lång tid.

De viktigaste är:
1. Fotosyntesbakterierna Rhodopseudomonas Palustris och Spirillium är oberoende mikroorganismer som lever av rötter, organiskt material och gaser samt tillgodogör sig energi från solljus och jordvärme. De producerar metaboliter som aminosyror, nucleinsyror, bioaktiva substanser och sockerarter som är viktiga för växternas liv. Metaboliterna absorberas direkt av växterna samt verkar som förökningssubstrat för mikrober. Härigenom gynnar de fototropa mikroberna utvecklingen av andra gynnsamma mikrober i växternas rotzon.

Så förökas exempelvis VA (= vesicular-arbusculare)-Mycorrhizae i rizom tack vare nitrogenbeståndsdelar (aminosyror) som uppstår som sekretions substrat av fotosyntesebakterier. VA-Mycorrhizae gör fosfor tillgängligt for växterna. VA-Micorrhizae kan samexistera med Azotobakter (= kvävefixerande bakterier), och därmed öka kvävebindningsförmågan hos Leguminosa arter. Rhodopseudomonas Palustris och Spirillium är dessutom viktiga i denitrifikationsprocesser och vad gäller nedbrytning av lignin och många komplexa giftiga mångklorerade ämnen. De kan leva såväl anaerobt som aerobt och har en otrolig spännvidd som ämnesomsättare.

2. Mjölksyre-bakterier producerar mjölksyra av sockerarter och andra karbohydrater, som produceras av fotosyntesbakterier och jäst. Mjölksyran är desinfekterande och konserverande . Mjölksyran neutraliserar skadliga mikrober och bidrar till effektiv nedbrytning av organiska material.

3. Jäst skapar en syntes av icke-mikrobiella nyttiga substanser till växtutveckling från aminosyror och sockerarter, som avsöndras av fotosyntesbakterier, organiska material och växtrötter. Bioaktiva substanser som produceras av Jäst (hormoner og enzymer) aktiverar celldelning och rotutveckling. Jästsubstraterna är också viktiga och gynnsamma för Fotosyntesmikrober och Aktinomyceter.

När EM-Kulturen inympas i ekosystemen gynnas symbiosen och dess tillväxt av för livet positiva mikroorganismer. I den positiva livsmiljön undertrycks och motverkas inflytelse av för livet negativa organismer. Hela ekosystemet utvecklar hälsa och livskraft.

Källa: 
http://www.greenfoot.se/vad-%C3%A4r-em--21376932

¹ http://www.greenfoot.se/2015/10/28/h%C3%A4sten,-j%C3%A4sten-och-em-28971102


 

Orchidéa har fått EM-A Probihorse från Greenfoot i lite mer än en vecka och redan någon dag efter kändes hon friskare – på insidan. Jag lade märke till hur hon kändes kryare och mer närvarande, samt mindre eller inte rinnig alls från ögonen. Symtom hon har haft har varit hålväggar, överkänslig mot insekter, överkänslig mot klimat, rinniga ögon och ibland har jag upplevt henne som att hon “inte har tid” eller är frånvarande på grund av hur hennes kropp hela tiden arbetar. Högst troligt, som även mananalysen pekade på, har hon tyvärr fortfarande tunga medicinrester i kroppen som mer eller mindre kan dra ned hennes immunförsvar och mag- och tarmsystem. Dock detta, men ändå verka frisk och kry. Det är det som kan bli så förvirrande, för att oavsett om hon är mestadels pigg, glad och tar sig fram överallt, så finns dessa brister.

Det är en lång resa som väntar. Jag kommer prova det mesta för att Blomman ska få chansen att rensa ut kroppen från det som stör det inre systemet. Hittills kämpar vi som mest med att överhuvudtaget få i henne fodret. Hon kan verkligen total rata maten trots äpple och allt vad jag mutar med, och gör hon det är det inte så himla enkelt att stötta upp. Vissa dagar tycker jag att Blomman verkar lite “off” eller ovillig, men det är i samband de dagar hon dagen innan ratat foderbyttan.

Förhoppningarna jag har på EM-A Probihorse är att Orchidéa ska stöttas upp och klara sommaren inklusive dess innebörd, utan större anmärkningar. Jag fortsätter uppdatera med tidens gång. Om ni har råd för hur jag kan locka min extremt kräsna Minishetlandsponny till att vilja äta sitt foder så är jag väldigt tacksam ♥

Tackar Greenfoot gör jag, för den här fantastiska produkten. Framför allt tror jag att Orchidéa kommer vara tacksam efter sin tid, tro det eller icke haha.

95Jag och Orchidéa, juli 2015. Foto: Toti Lindblom.

EM-A Probihorse

God förmiddag på er vänner.

Jag  tillägnade hela dagen åt att söka hästliginformation. Och jag kan väl säga att jag fick en hel del svar när jag kom i kontakt med Greenfoot för en andra gång. Jag har varit i kontakt med Ingegerd tidigare, eftersom jag länge har sökt någonting som kan hjälpa min lilla Blomma att klara våren, sommaren och allt vad det innebär. Sedan är jag som jag är; söker som en tok och frågar så mycket som möjligt. Första gången jag hade kontakt med Greenfoot kändes det väldigt bra – de kunde svara och förklara ärligt, riktigt och lade engagemang på flera långa mejl. Här vill jag markera vilken god kundservice – för att jag är inte kräsen för att vara dum, utan för att jag vill förstå vad det är jag erbjuder mina hästvänner.

När jag kom i kontakt med Greenfoot ännu en gång fick jag samma positiva upplevelse och det vart väldigt självklart att välja deras produkt EM-A Probihorse. Jag är långt ifrån lika insatt och kunniga som företaget, men jag vill så gärna bli mer insatt. Så det är vad jag tänkte bli nu, expert på “Effektiva Mikroorganismer”. Jag kommer att berätta mer och mer och mer och mer, inom sin tid. Men det kommer när vi fått hem det. Då börjar resan att förebygga och stärka Orchidéas immunförsvar, så att hon ska klara av årstiden som tidigare har varit dryg för henne på olika vis.

139